Poezie z Posvátného háje

Setkání

Mrazík přes noc namaloval okno plné zázraků. Sedím tu a pozoruji modré nebe bez mraků. Kde jsi? Nevím, nevidím Tě, přesto cítím, že jsi tu. Sedíš vedle na židličce, Tvou vůni si nespletu. Přiletěla bůhví odkud, křídla ještě do všech stran, tiše okno otevřela, a pak vešla klidně dál. Bosé nohy...

Ráno

Z chomáčků podzimních rán upředu nitku jemnou, utkám Ti z ní pak šál, ať Tě ruce nezebou. Z ranního deště Ti uvařim čaj, přidám tam kapičku medu, oknem pak pozvu dovnitř ráj, něžně a jemně Tě svedu. Konečny prstů pak pohladím duši, dotekem zažehnu plamínek, milostné zvuky se rozezní v uších, v...

V podzimních mlhách

V podzimních mlhách se rozplyne duše, sluneční svit ji prozáří. Červený šípek jak barevná tuše, jemnou růž dodá Tvým tvářím. Šeptám Ti tiše, že krásné máš oči že kůže Tvá po ohni voní. Šeptám Ti tiše,  hlava se mi točí, že srdce mé  láskou Tvou zvoní. Duše se rozplývá, splynula v...

Máku vlčí

Máku vlčí, vlčí máčku, co mi zpíváš za písničku? O kráse a křehkosti, zpívám píseň něžnosti. Zpívám píseň o životě, o hloubce a plnosti, zpívám píseň o prostotě, kdy dotkneme se věčnosti. Máku vlčí, kytko luční, co dělat, když srdce smutní? Nadechni se, vydechni, srdce svoje odemkni. Srdce svoje...

Ve světle i ve tmě

Objímám Tě, můj milý, ve světle i ve tmě, spolu jsme potkali, když tápu, prosím, veď mě. Když tápeš Ty, první půjdu já a nebo půjdem spolu, ruku v ruce vedle sebe nahoru a dolů. Objímám Tě, můj milý, když svítí, i když prší, abychom se neztratili, když temnota nás straší. Když světlo zhasne a...

Na slunečním paprsku

Na slunečním paprsku sklouznu se na sklonku zimy k nohám paní Sněženky. Na slunečním paprsku nechám odplout všechny viny, všechny mylné domněnky. Otevřu se slunci vzduchu, otevřu se dokořán, otevřu se Tobě - trochu... nebo víc a bez zábran? Otevřu se cestě svojí, otevřu se osudu. Otevřu se lásce...

Meluzíno...

Krásné ráno, krásné ráno, Tobě, paní Meluzíno, prolétla jsi nad Zemí, spatřil jsem Tě, zdá se mi. Spatřil jsem Tě koutkem oka, je to pravda, nebo ne? Věřím srdci, vím, co cítím, srdce mé mě nezklame. Dobré ráno, dobré ráno, o Tobě se mi dnes zdálo. Slyším Tě ve větru dešti, Meluzíno! Jaké...

Sluneční Bůh & Záře

Jsem sluneční záře a Ty můj Bůh Slunce, nastavuji tváře a otvírám Ti srdce. Otvírám Ti srdce, přijímám Tvůj jas, otvírám se v hloubce, kdy uvidím Tě zas. Když paprsek světla, dotkne se hlubiny, má duše rozkvétá, svět je hned tak jiný. Ty jsi Bůh Slunce já v nohách Ti ležím, na voňavé...