Sluneční Bůh & Záře

Jsem sluneční záře
a Ty můj Bůh Slunce,
nastavuji tváře
a otvírám Ti srdce.

Otvírám Ti srdce,
přijímám Tvůj jas,
otvírám se v hloubce,
kdy uvidím Tě zas.

Když paprsek světla,
dotkne se hlubiny,
má duše rozkvétá,
svět je hned tak jiný.

Ty jsi Bůh Slunce
já v nohách Ti ležím,
na voňavé louce,
poklady své střežím.

Ta louka je ukrytá
v nejhlubším lese,
vesmírem přikrytá,
zpěv nocí se nese.

Ne každý, kdo hledá,
opravdu najde,
poklady cenné
ukryté v trávě.

Poklady cenné
na dně studny leží,
jen srdce čisté
smí je objevit.

Ví to i hvězdy
i vesmír to tuší.
Jsem studánka pravdy,
Tys Sluncem v mé duši.