Na slunečním paprsku

Na slunečním paprsku
sklouznu se na sklonku zimy
k nohám paní Sněženky.

Na slunečním paprsku
nechám odplout všechny viny,
všechny mylné domněnky.

Otevřu se slunci vzduchu,
otevřu se dokořán,
otevřu se Tobě - trochu...
nebo víc a bez zábran?

Otevřu se cestě svojí,
otevřu se osudu.
Otevřu se lásce Tvojí,
popluju s ní po proudu.

Na slunečním paprsku
sklouznu se začátkem jara
ponořím se do Tebe.

Na slunečním paprsku
otevřu se - růže zralá,
vykvetu až do nebe.