Terapie

Po čem moje duše volá? Co mi chce sdělit? Jak mohu porozumět událostem svého života? Jak mohu porozumět sám sobě? Co ve mně touží být objeveno, uznáno a přijato? Co ve svém životě potřebuji (o)pustit? Co přijmout? Jak mohu opečovat sebe, podpořit svou vnitřní sílu, lehkost, radost a sebe-vědomí? Jak mohu být sama sebou, naplněná, celistvá?

Provázím vás na vaší cestě za poznáním sebe sama. Provázím vás na vaší cestě k opravdovosti, autenticitě, vnitřní síle, hloubce a upřímnosti k sobě. Provázím vás na vaší cestě k vnitřnímu naplnění a štěstí.

Témata: vztahy, potíže s otěhotněním, zdravotní potíže, strachy, blokády různého druhu, finance,... čistění osob, nemovitostí i pozemků od negativní energie, entit.

Na této cestě se vám dostane laskavé podpory, přijetí, ne-posuzování a úcty. Cesta do Posvátného háje, vašeho vnitřního prostoru, je cestou moudrosti, převzetí odpovědnosti za svůj život, uznání svých darů i stínů, přijetí sebe sama se vším, co k vám patří.

Ve svých terapeutických službách zaměřených na hlubinnou práci s duší, rodovými a jinými traumaty, sebepoznání, apod. propojuji prvky theta healing, systemických konstelací, rituálů, arteterapie a automatické kresby, vhledů a naladění, šamanismu, práce s kartami či access bars.

S každým pracuji individuálně, podle jeho potřeb a možností. Terapie převážně dělám na dálku, online formou, lze se ale také domluvit na osobním setkání.

Kolik radosti, lehkosti, svobody a uvolnění můžeme do svého života pozvat a přijmout? Jak se můžeme otevřít většímu prožitku propojení, souznění, naladění na sebe a to, co je? Jak můžeme žít v harmonii se sebou, šťastní a naplnění?

S úctou a láskou,
Markéta