Jak působí panenky?

Panenky vnitřní síly vznikají od roku 2015. Nevím přesně, kolik panenek za tu dobu vzniklo, můžu vám ale říct, že můj život s nimi je velmi barvitý, pestrý a nekonečnou inspiraci a poznání přinášející.

Jako arteterapeutka miluji řeč barev, symbolů, obrazů. Panenky jsou taková malá zhuštěná arteterapeutické dílka – protože hovoří právě skrze barvy, symboly, obrazy. Dokonce i počet kytiček, motýlů či hvězd, které panenku zdobí, má svůj význam – vycházím při něm zejména z tarotu.

Panenky jako nástroj léčení se používají v různých kulturách po celém světě, známe je z různých příběhů, z šamanismu, jejich potenciál – uzdravení a transformace – se využívá také v arteterapii, tvořívé cestě léčení uměním.

Když tvořím, vždycky mi přichází informace, vhledy a naladění pro člověka, kterému je panenka určena. Pokud dělám panenky na volné téma, přichází informace k tomuto tématu. Je to nesmírně objevná a fascinující cesta – vidět, co všechno taková malá vlněná soška umí prozradit, kam umí nahlédnout a co vynést na světlo. Přesně tak to funguje v arteterapii – tvoříme proto, abychom vnitřní, nevědomé obsahy naší duše, vynesli ven, podívali se na ně, zvědomili je. I proto panenky vznikly, aby lidem ukázaly, jakou krásu, poklady a kvality si uvnitř nesou. Panenky jsou jako zrcadlo naší duše.

Kromě toho fungují na bázi konstelačních principů. Znáte metodu rodinných konstelací, kterou na svět přivedl Bert Hellinger? Důležitým prvkem konstelací je uvědomění a pojmenování věcí tak, jak jsou. Znovu zde funguje to, že „vynesení něčeho na světlo“ (uvědomění a uznání, že to existuje/existovalo, že to tak je/bylo) přináší velikou léčivou sílu, úlevu, osvobození. V závislosti na tom, na jaké téma je panenka vytvořena, pomáhá podobnými principy harmonizovat náš vnitřní i vnější svět. Jedním z typických příkladů takového působení jsou panenky nenarozeným dětem – i ty jsou totiž součástí naší rodiny, i když odešly příliš brzo… skrze maličkou panenku pro ně vytvořenou můžete uznat jejich místo v rodu a uzdravit něco hlubokého. Přímo o těchto panenkách si můžete přečíst tady: https://www.nemetona-posvatny-haj.com/news/maminko-i-ja-jsem-tvoje-miminko-panenky-nenarozenym-detem/

Panenky pomáhají přivolat duši miminka, přitahují také nového partnera. Vždy jsou tvořeny s pozitivním záměrem – a to i v případě, pokud jsou zaměřené na léčení například strachu či jiných ne zrovna vítaných emocí a stavů. Jejich velkou silou je podpora přijetí toho, jak to je.

Umí ale také další „kousky“, tenhle by se dal také uvést jako případ (nezáměrného) konstelačního/šamanského využití panenky. Před časem jsem pro jednu ženu-čarodějku vytvářela právě panenku na přivolání miminka. Už ji měla nějakou dobu, ale stále se nic nedělo, přitom s panenkou i pracovala při rituálech… Před pár dny jsme si psaly v úplně jiné souvislosti a ona mi najednou říká… „Neuvěříš, co se stalo zvláštního… Panenka byla na svém místě, obklopená květy a minerály… a jednou přijdu a ona leží na zemi rozcupovaná…“. V první moment jsme to uzavřely tím, že panenka asi z nějakého důvodu naplnila svůj účel, i když to nebylo skutečné přivolání miminka… Této ženě jsem slíbila, že jí udělám panenku novou. Dostala jsem se k tomu na Velký pátek 2020. Jak jsem psala, při tvorbě mi přichází vhledy a informace, je to jako tok obrazů, vnitřního hlasu a slyšení. A i tady přicházely zprávy od panenky, nejen o ní samotné, ale i o té původní. Až mě mrazilo, když jsem vnímala její poselství… původní panenka na sebe vzala něco velmi těžkého, co by se jinak muselo stát ženě, nebo miminku… z terapií a naladění jsem zvyklá na všelico, takže nesoudím, nehodnotím, pozoruji, vnímám…  Většinou jsem ve vyjadřování takových věcí opatrná, ale věděla jsem, že tato silná žena tuhle informaci potřebuje slyšet a pochopí. A tak jsem jí to napsala. A ona odpověděla, že to vnímá stejně, a že mi děkuje za potvrzení… Cítila jsem hluboké ANO, velikou vděčnost celému procesu a ještě teď DĚKUJU!

Tak jako matka pozoruje své děti, jejich pokroky, schopnosti, projevy, a může být mnohdy překvapena jejich vynálezy, důvtipem i talenty, i já pozoruji své pomyslné, barevné, symbolické děti – panenky a stále se nepřestávám divit a současně být vděčná, že je můžu přivádět na svět a vytvářet tak prostor pro malé i velké zázraky.

Další příběhy o působení panenek najdete například v tomto článku www.nemetona-posvatny-haj.com/news/ucta-k-nasim-predkum-a-korenum/

Krásný čas,
Markéta Nemetona