Úcta k našim předkům a kořenům

Panenky vnitřní síly jsou takové malé šamanky a léčitelky. O panenkách jako symbolech intuice, ochrany, ale také průvodkyních vnitřním i vnějším světem nacházíme informace v různých zdrojích. Ráda tvořím panenky, které uctívají to, co bylo – například naše předky, naše kořeny, obrovský rezervoár podpůrné energie, který nám může být k dispozici. Když vyjádříme úctu svým kořenům, může se nám dostat velikého požehnání, může k nám začít proudit veliká síla přímo ze Zdroje.

Dan van Kampenhout také píše ve své knize Obrazy duše o takových malých šamanských panenkách:

„Mnohé duchovní tradice učí, že sílu, kterou předkové poskytují, mohou živí získat pouze, když jim vyhradí ve svých domovech a ve svých srdcích místo. V mnoha kulturách se pak najdou po domech malé oltáříky a na nich předměty zosobňující dřívější generace. Tu a tam se na oltářík pokládají kadidlo, pokrmy a nápoje a obětují se duchům předků. U některých sibiřských kmenů mívali v domácnostech schránku nebo malou skřínku s panenkami, představujícími předky. Přišla-li návštěva, byla její první otázka: „Jsou staříci doma?“ Na to byli předkové vyjmuti ze schránky, dostalo se jim pozdravení a každé panence po kapce vodky. Až poté se do jídla a pití pustili rodina a hosté.“

Vytvořit si doma malé místo určené našim předkům není nic složitého – podle své libosti na něj můžete umístit drobnosti, které vám připomínají babičky, dědečky, nebo někoho jiného ze svého rodu. Možná znáte pohádku Coco o malém chlapci Miguelovi, který se vydává do Říše mrtvých (a jehož rodina má doma také oltáříček pro své zemřelé).

Já takový oltářík mám, a kromě předmětů, které mi připomínají mé předky, tu mám vždy několik dalších symbolických předmětů:

  • Svíčku, kterou každý den alespoň na chvíli zapaluji s myšlenkou úcty a díků vůči všem lidem z mého rodu (i těm, na které bylo zapomenuto, o kterých se nemluvilo, kteří byli vyloučeni, apod. – když uznáme místo právě těchto lidí z našeho rodu, mohou započnout hluboce léčivé a transformativní procesy). Světlo svíčky mi také pomáhá osvětlovat a objasňovat to, co bylo dosud skryto a přitom touží po uznání.
  • Misku s vodou, kterou pravidelně obměňuji a sem tam do ní přidám kapku nějakého éterického oleje podle chuti a podle toho, „jaký vzkaz chci svým předkům poslat“ (např. kapku pomeranče, když s nimi chci sdílet radost, levanduli pro zklidnění, kadidlo pro sdílení zvláštní posvátné atmosféry, ylang ylang, geránium nebo ho-sho pro podporu ženské, smyslné a uzemňující a podporující energie). Očistná, životadárná voda pomáhá také uctít to, co bylo, včetně všech bolavých a těžkých emocí, a navrací rovnováhu a život tam, kam patří. Voda smývá a rozpouští bolest, osvěžuje, napájí můj rod životem a požehnáním.
  • Malou mističku se solí – sůl je mocný nástroj pro očistu, zde na oltáři také pomáhá pročišťovat všechny případné těžké energie a negativitu. Jednou za čas opět sůl vyměním. Tu, která byla v mističce, už nepoužívám k jiným účelům.
  • Mám tu také další zástupce živlů – různé kameny a minerály pro podporu, pevnost, zemitost a stabilitu, pero z divokého ptáka, pro lehkost, svobodu, přirozenost, nadhled i uvolněnost.
  • Součástí oltáře mohou také být tematické panenky vnitřní síly – na tom mém je například maličká panenka pro uctění všech nenarozených či zemřelých dětí z mého rodu, dále panenka uctění minulosti mého rodu, se vším, co k němu patří. Tento akt úcty vnáší uvolnění velké energie a léčení do všech záležitostí rodu. Můžete zde mít panenky představující vaše předky, nenarozené sourozence, nebo panenku s jakýmkoli záměrem, který slouží k uctění a vzdání díků vašemu rodu, předkům, vašim kořenům.

Bez kořenů není schopný ani strom, ani rostlina růst a žít. V našem případě je to stejné. Když vyjadřujeme úctu tomu, co bylo před námi, můžeme z toho čerpat velikou sílu, podporu a léčivou energii. A to i v případě, kdy máme pocit, že jsme černá ovce rodiny, sýkorka v rodině kosů, slon mezi gazelami,... Pocity odcizení, neznámosti a jinakosti, ale také smutku, deprese apod. mohou totiž často plynout z toho, že držíme sounáležitost s někým z našeho rodu, komu se zrovna nedařilo, nebo byl z rodu vyloučen. Malým symbolickým oltářem, aktem uctění našich předků, vracíme sílu a zdraví sobě i celému rodu.

Mě osobně vytvoření takového oltáře (ale také mnoho rituálů a systemických konstelací na téma úcty k předkům a vyrovnání se s minulostí rodu) přineslo hlubší propojení se sebou, pocit opory a podpory, která ke mně proudí z mého rodu, ale také pevnosti v sobě, pocit lásky, uvolnění a velikou vnitřní sílu. Cítím ještě větší úctu k těm, díky nimž jsem na světě, k jejich životům a osudům, které leckdy nebyly zrovna snadné. Cítím ještě větší vděčnost za život a možnost ho žít – s podporou v zádech od mých předků, ale také tak, jak to odpovídá mé vlastní cestě. Děkuji také panenkám vnitřní síly, malým šamankám a léčitelkám, které v tomto procesu pomáhají.

S hlubokou úctou,
Markéta 


Panenka uctění minulosti rodu