Příběh o Lilith

"Jsem žena. Jsem žena, zrozená z masa a kostí, zrozená v porodních bolestech. V porodní slasti. Slast je to, co trvale zakouším ve svém těle, v každém okamžiku svého života. Zrodila jsem se z Velké Matky a kráčím v jejích šlépějích. Nebojím se. Prošla jsem peklem a nesčetněkrát zemřela a znovu se zrodila. Mám v sobě vše, co si jen dovedeš představit. Mám v sobě vše, co je možné. Mám v sobě sílu pohnout horou i zabít pohledem. Mám v sobě křehkost první sněhové vločky i nevinnost právě narozeného dítěte. Miluji celým svým srdcem, tělem i duší. Miluji každou buňkou sebe samé. Miluji cele a bez podmínek. Přináším pohár vína naplněný vším, co sis kdy přál.
 

 
Byla jsem Tvá. Mohla jsem být Tvá.

Znám ale dobře svou cenu, vím, kdo jsem.

Nazývals mě děvkou a ďáblicí, protože jsem byla především svá. Protože jsem se nepodvolila Tvým egoistickým a majetnickým choutkám. Protože jsem byla sama sebou, celistvá, úplná, nezávislá. Protože jsem se nepodvolila Tvému pocitu nadřazenosti, Tvé touze mě zlomit a zničit. To ony ze mě udělaly démona. To Tvá touha ovládat a ponížit ze mě udělala temnou, hříšnou a nečistou… Ukázala jsem Ti pouze Tvou odvrácenou tvář, kterou jsi nebyl schopný uvidět a přijmout. Ukázala jsem Ti pouze to, co jsi sám chtěl, ale nedokázal žít. Dovedla jsem Tě až na dno Tvé duše, odkud jsi utekl jak malý kluk, a o to víc kopal kolem sebe. Mohl jsi pít z poháru života a plnými doušky zakoušet ten nejlahodnější nektar. Ale ne, jediné, co Tě zajímalo, bylo mít převahu. Tu, která bere životy druhým a ničí vše, na co přijde…

Nakonec jsem se díky Tobě stala víc sama sebou. Nakonec jsem z destrukce začala tvořit. Nakonec jsem znovu začala žít. Nakonec jsem vzala každý střep své bytosti a vrátila ho tam, kam patří. Nakonec jsem si vzala svou sílu zpět. Nakonec jsem zahojila všechny rány a zažila lásku větší, než jsem kdy cítila. Lásku k sobě.

Jsem žena. Jsem žena z masa a kostí, zrozená v porodních bolestech i slasti. Jsem živá, jsem naplněná, jsem svoje. A nikdy to nebude jinak. Ber, se vším, co ke mně patří, nebo nech být."
 
 
Lilith, údajně první Adamova žena, zrozená z prachu země stejně jako on. Divoká, nezávislá, nechtěla se podvolit Adamovi při milování, on se jí tedy zmocnil násilím. S tím se Lilith odmítla smířit a odešla od něj i z Ráje. Bůh pak z Adamova žebra vytvořil Evu, poddajnou, poslušnou, hodnou.
 
Lilith je označována za temnou, hříšnou, odvrácenou stranu ženství. Z hlediska symbolického se však střetáváme pouze s potlačenou silou, opravdovostí, plností. Moc a síla žen dlouhou dobu nebyla mnohým po chuti… stejně tak zranitelnost, opravdovost, autenticita… nás všech...
 
Odvahu být sám sebou,
Markéta