Arte kurzy z Posvátného háje

Láká Vás možnost nahlédnout do svého vnitřního světa pomocí výtvarna? Chcete vyzkoušet a poznat něco nového, oddechnout si i se něco o sobě dozvědět…? Opečovat sami sebe pomocí výtvarného vyjádření?

V rámci arteterapie nabízím možnost projít několikadílným kurzem na sebe navazujících témat zaměřených na sebepoznání. A to z pohodlí Vašeho domova, ve chvíli, kdy Vy sami chcete. Kurz probíhá částečně formou emailových/facebookových konzultací, aktivní tvorba však spočívá výhradně v rukou a soukromí každého účastníka. Každých 14 dní (nebo v jiném, společně domluveném intervalu) dostane účastník téma, jež bude moci zpracovat dle své libosti, co se týká času, prostoru, kde bude tvořit, techniky, apod. Pak výtvor vyfotí/nascanuje a pošle lektorce emailem/do konverzace na FB. Následuje emailová/FB konzultace s lektorkou, zodpovídání dotazů, rozvoj tématu, apod. Každý nabízený kurz lze absolvovat ve dvou variantách: 1lekce a) rozbor obrázku nebo b) rozbor obrázku a případně další hlubší práce s daným tématem.

Arteterapie je metoda vycházející z pedagogiky i psychoterapie, při které se pomocí výtvarného tvoření (malby, kresby, koláže, modelování,…) dozvídáme něco o sobě i druhých, relaxujeme. Používá se za éčebnými i vzdělávacími účely s různorodými klienty, ale i jako forma odpočinku. Vnímáme ji jako důležitou techniku sebepoznání, práce se sebou i ve skupině. V rámci arte tvoření budeme volit různá témata, která pak„zpracujeme“ pomocí výtvarných technik, materiálů… každý tak, jak mu bude vyhovovat – v klidu, tak, aby si vše mohl promyslet, procítit, vyzkoušet. Kurz je zaměřen zejména na získání individuálního prožitku a osobních vhledů, sebe-zkušenosti, sebepoznání. 

Co se během kurzu mohu dozvědět či naučit?

- Získám přístup k různým sebepoznávacím tématům z oblasti psychologie – nahlédnu do různých oblastí svého vnitřního života, různých archetypů
- Získám poselství z vlastního nitra díky své vlastní tvořivosti 
- Budu-li o to stát, získám ke každému tématu intuitivní vhled od lektorky (konzultace je pro všechny, ale každý účastník si sám řídí její „hloubku“)
- Osobní time management, rozvoj tvořivosti, podpora sebe-vědomí a sebe-uvědomění, odpovědi na otázky ohledně vlastního života

Nabízím aneb jaké online kurzy můžete absolvovat (podrobnější popis najdete níže):

 • 1 ukázkovou online lekci (400 Kč), 
 • 8dílný základní kurz sebepoznání "Setkání s duší", pro bližší informace mě kontaktujte (3200,-),
 • 4dílnou sérii "Ženské cykly" aneb žena jako Panna, Matka, Kouzelnice a Baba (1600,-)
 • 5dílný cyklus "Velká pětka sebepoznání" aneb arteterapeutické nahlédnutí na témata vnitřních archetypů - dítě, žena, muž, zvíře a bůh (2000,-)
 • nebo online kurz Vám na míru na základě Vašeho přání a vzájemné dohody... 

Nabízené kurzy arteterapie online (které lze ale udělat i "živě" pro jednotlivce i skupinu) zahrnují:

"Velká pětka sebepoznání"

5 lekcí. Arte práce s vnitřními archetypy, které označujeme jako:

 • vnitřní dítě - naše nejcitlivější a nejzranitelnější část, hravost, zvídavost, citlivost, ale také pocity hanby, studu, smutku, zranění, traumat.
 • vnitřní žena - naše jemnost, plynutí, ženskost, přirozenost, svůdnost, ale také manipulace, temnota,...
 • vnitřní muž - akceschopnost, rozhodnost, řízení, ale také kontrola, ego, ne-přítomnost,...
 • vnitřní zvíře - divokost, spontánnost, naše hranice, ale také agresivita,...
 • vnitřní bůh - pocity sounáležitosti, spojení s univerzem, napojení na "něco vyššího"

Každé z témat bude výtvarně zpracováno Vámi zvoleným způsobem, následovat bude reflexe a povídání nad vzniklým dílkem. Kurz zahnuje 5 lekcí - 5 konzultací nad Vaším výtvorem. V případě zájmu o hlubší práci lze kurz rozšířit o další konzultace a práci s případnými bloky u daných archetypů.

"Ženské cykly"

4 lekce. Kurz vychází z konceptu Mirandy Gray - cyklické ženství (viz výborné knihy Cyklická žena nebo Rudý měsíc), arte práce spočívá v prozkoumání jednotlivých fází cykličnosti v sobě:

 • panna aneb dynamická fáze cyklu - energičnost, výkonnost, logika, "čistota", jasnost, nezávislost,...
 • matka aneb empatická fáze - společenskost, empatie, péče, mateřskost, soulad,...
 • kouzelnice aneb kreativní fáze - kreativita, moudrost, intuice, obrácení dovnitř, vlastní potřeby,...
 • baba aneb reflektivní fáze - hluboký klid, meditace, odpočinek, reflexe, vnitřní hlas, potřeba samoty.
Kurz zahrnuje 4 lekce - 4 konzultace nad Vaším výtvorem. V případě zájmu lze kurz rozšířit o hlubší práci spojenými s jednotlivými fázemi, terapeutické ošetření jednotlivých archetypů.
 

"Setkání s duší"

8 lekcí. Kurz zaměřený na sebepoznání, rozvoj sebeuvědomění - témata jsou "tajná", jsou sdělována postupně s každou novou lekcí - princip překvapení a nečekanosti nás také mnohé učí... Zahrnují rozličná témata, práci se symboly a jejich významy.