Dula - kdo to je a co dělá

„Dula“ je starý řecký název, který se dnes používá pro speciálně vyškolenou ženu,  která nabízí oporu rodící ženě a její rodině. Stěžejním bodem práce duly je doprovázení a poskytování zejména emocionální podpory v těhotenství, během porodu a v šestinedělí. Dula rodiče doprovází na jejich cestě a pomáhá jim naplnit jejich představy o porodu. Pomáhá vytvořit takovou atmosféru při porodu, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod. Zná rodičku i její přání a představy týkající se porodu a může jí proto poskytnout specifický druh podpory. Snaží se ženě pomoci projít porodní zkušeností tak, aby její zážitek byl co možná nejlepší. A to zejména v případě, že žena v průběhu porodu prožije něco, co neplánovala nebo si nepřála prožít. Dula posiluje sebedůvěru ženy a pomáhá jí lépe zvládnout zákroky, které jsou nepříjemné, snižuje svou přítomností strach a napětí. Dula chápe a respektuje fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy. Uznává porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým žena a dítě porod prožijí, je pro oba velmi zásadní a důležitý v mnoha rovinách.

        Dula neposkytuje zdravotnické služby. DOPLŇUJE práci lékařů a porodních asistentek, avšak nezasahuje do jejich kompetencí. Je připravena ženu doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v porodním domě nebo při porodu v domácnosti (pouze za přítomnosti porodní asistentky).

        Dulu pracující pod hlavičkou Českých dul o. s. chápeme jako profesionála v oblasti pomáhající profese, jehož hlavní kompetencí je pomáhat a provázet ženu na její individuální cestě k vlastnímu porodu v takové míře, na kterou je žena sama připravena. Česká dula doprovází ženu k takovému porodu, jaký si žena sama vybere a způsobem, na jakém se společně dohodnou. Dula by měla být s klientkou v dobrém kontaktu a provázet ji celým předporodním, porodním a poporodním procesem v míře stanovené vzájemným kontraktem. Dula sdružení České duly nezasahuje do oblastí, které nejsou v její kompetenci, má kontakty na odborníky z oblastí pomáhajících profesí, kteří mohou ženu podpořit či ji pomoci v případě, že potřeby klientky již nespadají do kompetencí duly. Důležitou kompetencí České duly je umět pečovat sama o sebe a svoje znalosti používat k tomu, aby se dobře rozvíjela jako profesionál v oblasti pomáhající profese.            

 

Jaké služby dula nabízí?

  • psychickou a emocionální podporu ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí
  • spolupráci na přípravě porodního plánu
  • nepřetržitý doprovod během porodu
  • pomoc při hledání vhodné polohy nebo dalších nefarmakologických úlevových prostředků během porodu
  • podporu pro partnera a rodinu
  • zkušenosti a podporu při zahájení kojení
  • podporu nové rodině v šestinedělí, předávání zkušeností s péčí o dítě

 

Tento příspěvek je z části přebrán ze stránek sdružení České duly o. s., v němž absolvuji svůj dulí výcvik a jehož jsem členkou. Dostupné (a další informace k nalezení) zde: https://www.mojedula.cz/?show=kdojedula