Arteterapie - co to je?

09.08.2013 10:23

Arteterapie bývá často definována jako terapeutická metoda vycházející z pedagogiky a psychologie, která využívá výtvarných postupů a technik k vyjádření rozličných věcí. Tato definice je sice celkem častá a přesná, ale taky trochu vágní. Arteterapie je jednoduše něco jako most mezi vnitřním a vnějším světem - most, po kterém přechází naše pocity, myšlenky, vhledy, emoce, naděje i obavy,... z našeho vnitřního světa do vnější reality, kde se ukazují v podobě kresby, malby, koláže, vymodelované sošky, atd.

 

Arteterapie je proces, který nám pomáhá uvědomovat si to, co je skryto hluboko v nás. S pomocí arteterapie se můžeme podívat na rozličná témata našich životů, s pomocí arteterapie můžeme pracovat na sobě v oblasti sebepoznání a seberozvoje.

 

"Sezení" většinou probíhá tak, že je zadáno nějaké téma, které může klient během určitého času výtvarně zpracovat... nakreslit obrázek, uplácat něco z hlíny, vystříhat z papíru,... technikám a možnostem se meze nekladou, záleží jen na konkrétním klientovi, co ho láká (jaké barvy, materiály, způsoby tvoření,...) a co se mu líbí. Po samotné tvorbě následuje reflexe toho, co proběhlo, povídání o tom, jaké to bylo, co se v člověku vynořilo, jak se mu to líbilo, co mu to dalo, jestli mu to něco připomnělo,... Všechno je vždycky individuální, záleží tedy na konkrétním člověku, tématu, které vytvořil, ale také na vztahu klient - arteterapeut. Každý arteterapeut má svůj vlastní přístup a vychází z nějaké "školy", což se vždy projeví v tom, jak provází arteterapeutickou zkušeností. Já osobně upřednosťnuji "doprovázecí" přístup - nechávám klienta, aby si volně tvořil a následně se společně - pokud má zájem - bavíme o tom, co tvoření přineslo. Nabízím vhledy, avšak nevnucuji - nechávám na klientovi, co uzná za "pravdivé" a "jeho".

 

Jakýkoli text pojednávající o arteterapii může být sice krásně napsaný, barvitý, obsáhlý, ale zároveň je jasné, že vlastní zkušenost je zde k nezaplacení :)