Poselství z Posvátného háje - září 2019

DUB


Tento „král stromů“ nám přináší veliké množství energie, síly, vytrvalosti a vitality. Dub nám poskytuje pevné kořeny, díky nimž čerpáme mohutnou životní sílu, posiluje naši vůli i dynamiku. Pomáhá nám plně se odevzdat důvěře a víře… že všechno bude tak, jak má být. Přináší úspěch, zdraví, veliké, téměř královské posílení a pocit sjednocení. Jeho majestátnost nám dává pocítit, že my jsme vládci svého života… není však radno jen bojovat, dobývat, uzurpovat… je lepší být moudrým, citlivým králem a královnou, bojovat pouze tehdy, je-li to opravdu potřeba a musíme se zasadit o ochranu svých blízkých a milých.

Bez přítomnosti a požehnání dubu se v nás i kolem nás rozhostí lenost, strach, vyčerpanost, chybné kroky a neúspěch… stáváme se pouhými pěšáky ve společenském reji, nikoli vědomými lidmi, kteří si tvoří svůj život a vnímavě reagují na změny v přírodě i sobě. Tam, kde zcela chybí energie dubu, blíží se pochmurnost, deprese, temnota, ale také zrada.

Co se nám Anděl Dubu pro měsíc září předává za poselství?

Prohlédněte si jeho vyobrazení, pohleďte do jeho očí… všimněte si gesta, kterým Vás vyzývá „jít dál“… pokračovat dál na Vaší cestě, ale také vstoupit do energie Dubu – stát se silným i vnímavým a něžným vládcem svého života. Dub nás zve vstoupit do své síly, nekonečné, neomezené, obrovské. Do síly, která nás vyživuje, vede, je moudrá, umí se postavit za sebe, ale neválčí, nebojuje… je pravdivá, autentická, upřímná. Ví, že si na nic nemusí hrát, že se stejně nakonec před nikým (a hlavně sebou!) neskryje. Jaké by to bylo, kdybychom opravdu byli autentičtí a svobodně vyjadřovali, co cítíme? V úctě a respektu ke druhým, nikoli proto, abychom je převálcovali. Energie Dubu nás vyzývá, abychom šli do sebe a tam hledali své zdroje. Abychom se odevzdali důvěře, přestali bojovat a uvolnili se do toho, co je, do proudu života a bytí.

Zkuste si představit, že stojíte v dubovém háji… kolem Vás jsou nádherné vzrostlé stromy… a Vy cítíte tu sílu a příval života, které do Vás proudí. Ve své představě si můžete k jednomu ze stromů sednout, opřít se o něj a jen tak být. Vnímejte své pocity, myšlenky, energii, která Vás obklopuje. Nechte odejít vše, co Vás zbytečně tíží a svazuje. Dovolte tomu, co má přijít, aby přišlo. Nechte se vyživit, posílit, vést. Můžete si také všimnout, že u dalších stromů pobývají další lidé… a také tiše a pokorně čerpají svou inspiraci, sílu, spojují se sebou. Společně takto vytváříte pole síly, podpory, uvědomění a lásky. Jste každý za sebe a přitom propojeni, stejně jako všechny duby v tomto háji. Každý vytváříte kolem sebe pole síly a důvěry a společně kolem Vás všech vzniká nádherná atmosféra klidu, přijetí, odevzdání a plynutí. Společně léčíte a uzdravujete sami sebe i celou Zem.

Krásné, požehnané září
přeje z Posvátného háje
Nemetona

p.s. nahodile a "tady a teď" vznikla nahrávka krátké vizualizace, která je v příspěvku popsána. Bez superhypermoderní techniky, ale za to za cinkání koshi zvonečků a "šumění dubového listí"  Máte-li chuť si ji poslechnout, napište mi, a já Vám ji pošlu do emailu