Poselství z Posvátného háje - červenec 2019

MODŘÍN



Každý v sobě neseme vnitřní světlo, svou vnitřní hvězdu… jen na nás záleží, jestli jí dovolíme spatřit světlo světa, jestli ji projevíme navenek. Důležité ovšem je cítit, že se někde v našem nitru nachází – naše vnitřní hvězda, plamínek, jiskra radosti, štěstí, inspirace, důvěry, ale také síly a vytrvalosti. V každém období se tento život v nás (stejně jako v přírodě) projevuje určitým způsobem. K čemu Tě vede nyní? Kam nyní vede Tvá cesta? Po čem nyní Tvé vnitřní světlo, Tvá vnitřní síla touží? Jak Tvá vnitřní hvězda vypadá, co prožívá, jak se cítí? Dovol jí se projevit.

Anděl Modřínu je krásnou bytostí, která v sobě spojuje krásu, půvab, křehkost i velikou sílu. Přináší světlo jako hvězda, která se snesla k Zemi. Pomáhá nám vidět, že jasné, krásné světlo hvězd, které teď v létě můžeme tak lehce pozorovat, si neseme také v sobě. Pomáhá nám propojit se s přírodními zákonitostmi a rytmem tepajícím v přírodě, stejně jako osvěžuje naši mysl a daruje jí jasnost a inspiraci. V Alpách prý dříve lidé pod tímto stromem vídávali „dívky z perel“, krásné víly, přátelsky nakloněné lidem i zvířatům, které pod stromy tančily ve svých stříbřitých šatech za zvuku toho nejsladšího nápěvu. Na setkání s nimi nikdo nezapomněl.

Dovolte si také zatančit svůj tanec života – v lehkosti, radosti, v záři své nádherné vnitřní hvězdy. Dovolte si naladit se na přirozenou lehkost a radost, kterou Vám modřínové víly i jeho anděl předávají. Otevřete se setkání s novými lidmi a přáteli, kteří společně s Vámi na svět přinesou mnohem více světla, lehkosti a radosti. Buďte upřímní k sobě i ke druhým, nenechte se ošálit egem, pochybnostmi, neupřímností, prospěchářstvím… následujte hlas, který Vás vede k autentičnosti a opravdovosti. Na symbolické rovině odmítnutí této energie (a opovržení andělem modřínu a jeho vyzařování) může vést až k pocitům deprese a vnitřní prázdnotě.

Krásný čas,
Nemetona

#poselstvizposvatnehohaje #nemetona #nemetonaposvatnyhaj #leto #andelestromu #poselstvi #inspirace #recduse #sebepoznani #leceni #duse