Mabon 2019

Mabon – poselství z Posvátného háje

Mabon či Alban Elfed, podzimní rovnodennost, je další ze svátků keltského kola roku. Tento svátek připadá na 22. 9. a je spojen s energií západu, v symbolice znamenajícího stárnutí, stáří, životem získanou moudrost, vhled, nadhled, je to svátek rovnováhy světla a tmy, i sklizně toho, co jsme zaseli na fyzické i psychické rovině. Mabon otevírá období podzimu, dobu, kdy vrcholí hojnost v přírodě, ale současně se pomalu začínáme obracet k temné a tmavé části roku. Je to bod, kdy se můžeme zastavit, zpomalit a přestat vše rozlišovat jako dobré a špatné, prostě to přijmout, tak to je. Podzimní čas umí být nesmírně krásný a okouzlující se svým nádherným babím létem, ale stejně tak se umí „zažrat“ do morku kostí, když přijde pořádná plískanice, mlha a chlad, který zaleze až do poslední buňky v těle. Je to období, které započíná čas zhodnocení, zvnitřnění, obrácení do sebe, zpomalení… Je to čas, kdy více vnímáme přírodu a proces smrti a umírání, který se v ní odehrává… stejně tak vzpomínáme na své předky a blízké, kteří tu s námi nejsou… a pomaličku se blížíme k listopadovému Samhainu, svátku, v němž opona mezi světy téměř zmizí…

Jaké je poselství Mabonu z Posvátného háje a panenky v jeho energii vytvořené?

Možná máš pocit, že nic z toho, co jsi chtěl, se neuskutečnilo. Možná máš pocit, jako bys žil ve snu, v jedné velké iluzi. Možná máš pocit, jako by jsi se na svět a život díval přes nějakou clonu, vodní hladinu… a to, co je za ní, bylo nedostupné. Pokud se konfrontuješ se zklamáním a smutkem, dej jim průchod. Jedny dveře se zavírají, aby se mohly otevřít jiné. Když se naše plány zbortí, možná je to proto, že je pro nás někde připraveno ještě něco mnohem většího a lepšího, nebo zkrátka jiného, něco, co je mimo naši kontrolu – a že když tuto kontrolu pustíme, že se začnou dít zázraky. Chce se po Tobě totální odevzdání, jít hlouběji… současně se neboj klást si otázky a nepřijímat všechno bez rozmyslu… Tvůj vnitřní pocit Tě vede a ukazuje cestu, nemusíš do všeho skákat po hlavě… Rozmysli se, rozhlédni, podívej se, jestli Tvá cesta opravdu vede tudy. Počkej si na správný moment, na chvíli, kdy se Ti „rozsvítí“ a Ty najednou uvidíš, co a jak dál. Neznamená to, že máš přestat žít… jen posečkat, trpělivě a bděle vnímat okolnosti svého života, zhodnotit svou pomyslnou i skutečno setbu a úrodu. V pozadí toho všeho se dějí velké věci, které možná vůbec nevidíš, ani netušíš… ale jsou hybnou silou veškerého dění. Možná jsou to síly Vesmíru, možná Tvého podvědomí. Je čas pohlédnout také svým iluzím, strachům a falešným představám do očí. Co se nějak jeví, může být ve skutečnosti úplně jinak. „Současné podmínky možná nejsou pravdivým obrazem toho, co se nyní doopravdy odehrává. Ve stínu se skrývají skvělé příležitosti a jen čekají na nejpříhodnější chvíli, kdy budou moci vyjít na světlo.“ (Tarot dobra, s. 46) Proto nechvátej, nespěchej, nemáš kam… svým během nic neurychlíš, možná právě naopak. Zpomal, více vnímej a prožívej… všímej si krásy všeho a všech.

Krásný mabonový čas,
Nemetona