Jak to probíhá?

Nejprve si spolu povídáme - o tom, co Vás trápí, co ve svém životě prožíváte, co pociťujete jako tíživé a omezující. Ptám se Vás na souvislosti a spojitosti s událostmi v životě, zkoumáme vztahy a možné příčiny. Tato fáze je velmi důležitá, protože nejste pouze pasivním přijímatelem čištění, ale aktivně se podílíte na procesu sebe-poznání a hledání zdrojů potíží. Součástí tohoto procesu je tedy vlastní pocit uvědomění a pojmenování určitých skutečností. Pracujeme na tom, co Vy sami uznáte za potřebné a vhodné. S každým klientem postupujeme individuálně, s respektem k jeho/jejím potřebám.

Když máme všechny potřebné informace nashromážděné, přistupujeme k čistění bloků skrze Vyšší já. To nám prostřednictvím tabulek, vytvořených Robertem Detzlerem, autorem metody SRT, a kyvadla ukazuje duchovní bloky vedoucí k daným potížím. Postupně žádám Vyšší já o jejich vyčištění a odstranění tak, aby Vás již nemohly ovlivňovat. Vyšší já představuje moudré vedení a důležitého vnitřního učitele, který ukazuje jen to, co je v tu chvíli opravdu možné a vhodné vyčistit a odstranit, s ohledem na svobodnou vůli každého člověka a učení jeho duše.

Během SRT a procesu čištění průběžně kontroluji svůj postup a napojení tak, abych pracovala správně. Ptám se, jestli mohu a mám s daným člověkem pracovat a jeho téma čistit. Sama se před každou terapií připravuji, abych byla pro práci s klientem "čistá". Nečistím všechno, vždy a všem bez ohledu na jejich souhlas, zkrátka na základě své nebo něčí libovůle. To by bylo hrubým přestupkem proti etice pomáhající profese. SRT není náhražkou zdravotní nebo jiné odborné péče, může však mnohé potíže psychického i fyzického rázu zmírnit či odstranit a vnést tak do života pocit uvolnění a svobody.

Terapie probíhá telefonicky (skype, FB volání, telefon) a trvá většinou minimálně 1,5h.