Beltain 2021

Dnes nastává důležitý svátek keltského kola roku, BELTAIN. Spolu s panenkou vnitřní síly, která je vytvořená v jeho energii, vám přinášíme jeho poselství.
 
Tak jako se síla přírody od Imbolcu (začátek února, kdy se narodilo po dlouhé, temné zimě Světlo), přes Ostaru-jarní rovnodennost (Světlo sílí, pomalu si razí cestu, přichází nová energie, semínko síly zapouští kořínky, aby mohlo vyrašit a začít růst k nebi) až k Beltainu probouzí, probouzí se i SÍLA V NÁS.
 
Beltaine je oslavou této síly, oslavou harmonického propojení ženského a mužského principu v přírodě i v nás. Vždycky to tak bylo, i když je tato tradice překryta poněkud jinými praktikami - které známe například jako pálení čarodějnic. Ano, to staré, nefunkční, překonané, co nás svazuje a brání životu, to má odejít. To můžeme spálit. Ale Sílu, posvátný život v nás, vědomí sebe sama a svých hranic, své dary, talenty, živoucí energii, tu bychom pálit neměli. Neupalujme sami sebe, ani do nedovolujme druhým. V minulosti jsme byli možná ponižováni, zostuzováni, trestáni za něco, co je naší ESENCÍ. Začali jsme se bát svou sílu používat, protože byla častokrát nevhodně spojena s trestem, bolestí, ublížením psychickým i fyzickým. Naučili jsme se, že síla je tvrdá moc, agresivní a násilná, a že to je špatné. Upadli jsme do pocitů malosti, bezvýznamnosti, slabosti, potlačili to živé, přirozené v nás. Je čas to změnit! Je čas uzdravit rány minulosti, nechat ji už konečně jednou pro vždy za sebou. Je čas uctít to, co bylo před námi, poděkovat těm, co byli před námi. Poklonit se osudům žen i mužů, kteří padli na oltář "boje proti špatnosti" a zaplatili svým životem.
 
My už nemusíme. Je čas vykročit dál. Zapustit kořeny, spojit se s Matkou Zemí, naší vzácnou dárkyní života, a POZVEDNOUT SVOU SÍLU. Nemusíme kráčet po kolenou, ani ohýbat hřbet. Můžeme stát a jít životem vzpřímeně, se ctí, odpovědností a grácií. Možná, že pak se ani některé věci v přírodě nebudou dít.
 
Propojme se s prazákladním zdrojem života, který je všude kolem, a je také v nás. Najděme ho, je tam, opravdu! Propojme v sobě jemné i silné ženství, silné i jemné mužství. Vydejme se na cestu vědomého tvoření našeho života ve své síle, ve své esenci, bez falešné morálky a rádoby spravedlnosti. Vy to cítíte, cítíte to ve svých srdcích, jak to má být. Dovolte si přijmout Sílu, která proudí všude kolem! Svezte se na této vlně a zkuste si prožít, jaké to je, když jste ve své vlastní síle. Jednoduše si to představte. Pokud si rádi tvoříte rituály, přizvěte si na pomoc a podporu třeba energii živlů, své duchovní ochránce a průvodce, bytosti přírody (které jsou nyní ve svém živlu), udělejte si oltář, dělejte cokoli, co Vás v tu chvíli napadne. Můžete tančit, zpívat, procházet se v přírodě, posílit se vůněmi vykuřovadel či éterických olejů, nebo také zvukem hudby, písní, hudebních nástrojů... Do rituálu můžete samozřejmě zapojit panenky vnitřní síly, své průvodkyně na cestě k sobě a ke svému pravému já. Zapalte si aspoň na chvíli svíčku, a dovolte tomu malému plamínku před svýma očima, ať Vás uzdraví, promění, posílí... a pomůže zažehnout silný, zdravý oheň ve Vás, rozehřeje Vaše srdce, které zaplane láskou. Otevřeme se síle, ale také rovnováze, která je vždy nesmírně důležitá. Nechme se také očistit a povznést elementem vody, který je pro tento svátek také nesmírně důležitý. Můžeme ve svém naladění myslet a poslat lásku a sílu také Matce Zemi. I ona nás velmi potřebuje, planeta naše nádherná.
 
Krásný čas,
probuzenou životní sílu, svobodu a naplnění
vám přeje
Markéta Nemetona