Automatická kresba

Existuje hodně cest, jak poznávat různé informace... Někdo dá na svůj rozum, někdo čerpá ze zkušenosti, někdo naslouchá hlasu své intuice. Automatická kresba (dále AK) je způsob jakéhosi "zachytávání" informací pomocí tužky, pastelky, propisky,... přičemž kreslící ruka není vedena vědomou myslí, ale po papíře kreslí a píše samovolně. Vědomý je při AK záměr - proč kreslím, co chci zjistit, co chci zachytit. Mysl je uvolněná a otevřená, ochotná přijmout informace, které mají přijít...

Co se tak dá zachytit, znázornit? Aktuální energetický stav člověka, jeho fyzický či psychický stav, energie čaker (energetických center našeho těla), ale také vztah k druhému člověku, k situaci, vhodnost potravin, léčivých preparátů, apod... skrze AK ke mně přichází pocity uložené v těle i další informace ohledně života klienta - jeho obavy i naděje, tendence, apod. 

 
Jak pracuji při tvorbě AK? Potřebuji papír a většinou používám různobarevné pastelky... pro konkrétní kresbu musím znát jméno, datum narození a místo bydliště daného člověka... v duchu žádám o svolení, jestli mohu kresbu udělat - a pokud se mi ho dostane, ptám se dál dle "zakázky" klienta. Uvolňuji svou mysl a nechávám tužku jezdit po papíře a kreslit. Během tohoto procesu ke mě přichází "zprávy" - o tom, co klient prožívá, co souvisí s jeho potíží, kde je nějaká slabost nebo naopak síla, apod. Vše je velmi individuální... záleží na konkrétním okamžiku a dalších faktorech, které informace ke mně přijdou... Nehraji si na diagnostika, který Vám řekne: je to tak a tak a máš to na 100%.

AK spíš používám jako 
zrcadlo toho kterého okamžiku a člověka v něm. Během tvorby AK může vzniknout několik schematických obrázků dle potřeb klienta (zakreslení čaker, energetického stavu, apod.), ale mohou vzniknout i obrázky daných potíží. I zde se nechávám vést svou intuicí. Pomocí AK pak mohu také nakreslit harmonizační obrázky, opět dle zadání a potřeby klienta na různá témata. AK lze doplnit výkladem karet k dalšímu objasnění tématu.

Při AK mi často přichází informace o příčinách a souvislostech daných stavů, výjevy a obrazy z minulých životů, apod. Věnuji se také vykreslování příčin a zpracování tíživých energií formou AK, které dále kombinuji s dalšími technikami čištění bloků.