Arteterapie - co to je?


Arteterapie bývá často popisována jako terapeutická metoda vycházející z pedagogiky a psychologie, která využívá výtvarných postupů a technik k vyjádření rozličných věcí. Tato definice je sice celkem častá a přesná, ale taky trochu… vědecká :)

Arteterapie je jednoduše něco jako 
most mezi vnitřním a vnějším světem - most, po kterém přechází naše pocity, myšlenky, vhledy, emoce, naděje i obavy,... z našeho vnitřního světa do vnější reality, kde se ukazují v podobě kresby, malby, koláže, vymodelované sošky, atd.

Arteterapie je proces, který nám pomáhá uvědomovat si to, co je skryto hluboko v nás. S pomocí arteterapie se můžeme podívat na rozličná témata našich životů, pracovat na sobě v oblasti sebepoznání a seberozvoje. Je tomu tak proto, že řeč obrazů a symbolů mluví hlasem naší duše – obrazy, barvy, tvary,… v nás vyvolávají asociace, jednoduše nám něco připomínají, vyvolávají v nás vzpomínky, představy, pocity, které nás dále ovlivňují… jejich prozkoumáváním, laděním se na ně, se můžeme o sobě mnohé dozvědět, ale také si dopřát relaxaci, oddech, uvolnění.

"Sezení" většinou probíhá tak, že je zadáno téma, které klient během určitého času výtvarně zpracovává... nakreslí obrázek, uplácá něco z hlíny, vystříhá z papíru,... technikám a možnostem se meze nekladou, záleží jen na konkrétním klientovi, co ho láká (jaké barvy, materiály, způsoby tvoření,...) a co se mu líbí. Následuje reflexe tvorby, povídání o tom, jaké to bylo, co se v člověku vynořilo, jak se mu to líbilo, co mu to dalo, jestli mu to něco připomnělo,... Všechno je vždy individuální, záleží tedy na konkrétním člověku, tématu, které vytvořil, ale také na vztahu klient - arteterapeut.

Každý arteterapeut má svůj vlastní přístup a vychází z nějaké "školy", což se vždy projeví v tom, jak provází arte sezením. Já osobně upřednosťnuji "doprovázecí" přístup - nechávám klienta, aby si volně tvořil a následně se společně - pokud má zájem - bavíme o tom, co tvoření přineslo, vyvolalo. Nabízím vhledy, avšak nevnucuji - nechávám na klientovi, co uzná za "pravdivé" a "jeho". Při online konzultaci společně s klientem vybereme téma, na kterém chce pracovat, na které se chce arteterapeutickou cestou podívat. Dostává pak čas, aby ve svém prostředí a čase výtvarně vyjádřil své pocity, představy, apod. Následně se domlouváme na termínu konzultace, která může proběhnout přes email, skype případně jiný druh videohovoru.

Arteterapie je hluboce osobní, prožitkový, sebezkušenostní proces, v němž hledáme další možnosti vyjádření sebe sama - nezatížené myslí. Říká se, že ruce jsou prodloužením našeho srdce, takže to, co pod nimi vzniká, vychází právě z jeho hlubin... Pokud potřebujeme vypnout naši hlavu, může být spontánní, intuitivní tvořivá aktivita to pravé pro nás.

V rámci svých arte služeb nabízím individuální sezení i skupinové lekce a také několik tématických arte cyklů (Velká pětka sebepoznání, Setkání s duší, Ženské cykly).