Arteterapeutické provázení

Rádi kreslíte, malujete, tvoříte? Láká Vás možnost nahlédnout do svého vnitřního světa pomocí výtvarna? Chcete vyzkoušet a poznat něco nového, oddechnout si i se něco o sobě dozvědět…?
Věnujte si čas, pozornost a péči tvořivou cestou...

V rámci arteterapie nabízím individuální konzultace online formou nebo jako osobní setkání - podívejme se na Váš vnitřní svět tvořivě, podívejme se na to, co prožíváte, pomocí obrázků, pastelek a barev. 

Arteterapie je metoda vycházející z pedagogiky i psychoterapie, při které se pomocí výtvarného tvoření (malba, kresba, koláž, modelování,…) dozvídáme něco o sobě, do hloubky nahlížíme na podstatu svého prožívání, relaxujeme. 

V rámci arte tvoření budeme volit různá témata, která pak zpracujeme pomocí výtvarných technik, materiálů… každý tak, jak mu bude vyhovovat - tak, abyste si vše mohli plně procítit, prožít, vyzkoušet. Arte provázení je zaměřeno zejména na individuální prožitek a osobní vhledy, sebe-zkušenost, sebepoznání

Konzultace zahrnuje výběr a zadání tématu, vlastní tvorbu, rozhovor nad vytvořeným obrázkem. 

Co se během konzultace či arte kurzu mohu dozvědět či naučit?

- Získám přístup k různým sebepoznávacím tématům z oblasti psychologie – nahlédnu do různých oblastí svého vnitřního života, různých archetypů
- Získám poselství z vlastního nitra díky své vlastní tvořivosti 
- Budu-li o to stát, získám ke každému tématu intuitivní vhled od lektorky (konzultace je pro všechny, ale každý účastník si sám řídí její „hloubku“)
- Osobní time management, rozvoj tvořivosti, podpora sebe-vědomí a sebe-uvědomění, sebepoznání, sebe-přijetí, odpovědi na otázky ohledně vlastního života

Jedná se o naprosto unikátní, individuální a osobitou práci přímo s Vámi, při níž se Vám dostane jedinečné péče a pozornosti. Budu se v daný moment věnovat jen a pouze Vám a Vaší tvorbě.

Jaké arteterapeutické provázení jsem pro Vás připravila?
(podrobnější popis níže)

 • 1 ukázkovou lekci (online 800 Kč/živě 1500 Kč) - téma dle vlastní volby 
 • 8dílný základní kurz sebepoznání "Setkání s duší", pro bližší informace mě kontaktujte (4000,-),
 • 4dílnou sérii "Ženské cykly" aneb žena jako Panna, Matka, Kouzelnice a Baba (2000,-)
 • 5dílný cyklus "Velká pětka sebepoznání" aneb arteterapeutické nahlédnutí na témata vnitřních archetypů - dítě, žena, muž, zvíře a bůh (2500,-)
 • nebo online kurz Vám na míru na základě Vašeho přání a vzájemné dohody... 

Nabízené kurzy online (které lze ale udělat i "živě" pro jednotlivce i skupinu) zahrnují:

"Velká pětka sebepoznání"

5 lekcí/5 konzultací. Arte práce s vnitřními archetypy, které označujeme jako:

 • vnitřní dítě - naše nejcitlivější a nejzranitelnější část, hravost, zvídavost, citlivost, ale také pocity hanby, studu, smutku, zranění, traumat.
 • vnitřní žena - naše jemnost, plynutí, ženskost, přirozenost, svůdnost, ale také manipulace, temnota,...
 • vnitřní muž - akceschopnost, rozhodnost, řízení, ale také kontrola, ego, ne-přítomnost,...
 • vnitřní zvíře - divokost, spontánnost, naše hranice, ale také agresivita,...
 • vnitřní bůh - pocity sounáležitosti, spojení s univerzem, napojení na "něco vyššího"

Každé z témat bude výtvarně zpracováno Vámi zvoleným způsobem, následovat bude reflexe a povídání nad vzniklým dílkem. Kurz zahnuje 5 lekcí - 5 konzultací nad Vaším výtvorem. V případě zájmu o hlubší práci lze kurz rozšířit o další konzultace a práci s případnými bloky u daných archetypů (zpoplatněno zvlášť dle domluvy).

"Ženské cykly"

4 lekce. Kurz vychází z konceptu Mirandy Gray - cyklické ženství (viz výborné knihy Cyklická žena nebo Rudý měsíc), arte práce spočívá v prozkoumání jednotlivých fází cykličnosti v sobě:

 • panna aneb dynamická fáze cyklu - energičnost, výkonnost, logika, "čistota", jasnost, nezávislost, čerpání energie...
 • matka aneb empatická fáze - společenskost, empatie, péče, mateřskost, soulad, vnitřní zář...
 • kouzelnice aneb kreativní fáze - kreativita, moudrost, intuice, obrácení dovnitř, vlastní potřeby, čarování...
 • baba aneb reflektivní fáze - hluboký klid, meditace, odpočinek, reflexe, vnitřní hlas, potřeba samoty, hluboká relaxace.

Kurz zahrnuje 4 lekce - 4 konzultace nad Vaším výtvorem. V případě zájmu lze kurz rozšířit o hlubší práci spojenými s jednotlivými fázemi, terapeutické ošetření jednotlivých archetypů.

"Setkání s duší"

8 lekcí. Kurz zaměřený na sebepoznání, rozvoj sebeuvědomění - témata jsou "tajná", jsou sdělována postupně s každou novou lekcí - princip překvapení a nečekanosti nás také mnohé učí... Zahrnují rozličná témata, práci se symboly a jejich významy.