Arte provázení

Láká Vás možnost nahlédnout do svého vnitřního světa pomocí výtvarna? Chcete vyzkoušet a poznat něco nového, oddechnout si i se něco o sobě dozvědět…? Opečovat sami sebe pomocí výtvarného vyjádření?

Nabízím možnost projít provázením na sebe navazujících témat zaměřených na sebepoznání z pohodlí Vašeho domova, ve chvíli, kdy Vy sami chcete. Provázení probíhá formou emailových/FB konzultací, aktivní tvorba však spočívá výhradně ve Vašich rukou. Každých 14 dní dostane účastník téma, jež bude moci zpracovat dle své libosti, co se týká času, prostoru, kde bude tvořit, techniky, apod. Pak výtvor vyfotí/nascanuje a pošle mi emailem/do konverzace na FB. Následuje emailová/FB konzultace, zodpovídání dotazů, rozvoj tématu, apod. Každá lekce může probíhat ve dvou variantách: a) rozbor obrázku nebo b) rozbor obrázku a případně další hlubší práce s daným tématem (zpoplatněno zvlášť dle naší domluvy).

Arteterapie je metoda vycházející z pedagogiky i psychoterapie, při které se pomocí výtvarného tvoření (malby, kresby, koláže, modelování,…) dozvídáme něco o sobě i druhých, relaxujeme. Používá se za léčebnými i vzdělávacími účely s různorodými klienty, ale i jako forma odpočinku. Vnímáme ji jako důležitou techniku sebepoznání, práce se sebou i ve skupině. V rámci arte tvoření budeme volit různá témata, která pak„zpracujeme“ pomocí výtvarných technik, materiálů… každý tak, jak mu bude vyhovovat – v klidu, tak, aby si vše mohl promyslet, procítit, vyzkoušet. Arte provázení je zaměřeno zejména na získání individuálního prožitku a osobních vhledů, sebe-zkušenosti, sebepoznání. 

Co se během kurzu mohu dozvědět či naučit?

- Získám přístup k různým sebepoznávacím tématům z oblasti psychologie – nahlédnu do různých oblastí svého vnitřního života, různých archetypů
- Získám poselství z vlastního nitra díky své vlastní tvořivosti 
- Budu-li o to stát, získám ke každému tématu intuitivní vhled od lektorky (konzultace je pro všechny, ale každý účastník si sám řídí její „hloubku“)
- Osobní time management, rozvoj tvořivosti, podpora sebe-vědomí a sebe-uvědomění, odpovědi na otázky ohledně vlastního života

Nabízím aneb jaké online provázení můžete absolvovat (podrobnější popis najdete níže):

 • 1 ukázkovou online lekci (400 Kč) - téma dle vlastní volby 
 • 8dílný základní kurz sebepoznání "Setkání s duší", pro bližší informace mě kontaktujte (4000,-),
 • 4dílnou sérii "Ženské cykly" aneb žena jako Panna, Matka, Kouzelnice a Baba (2000,-)
 • 5dílný cyklus "Velká pětka sebepoznání" aneb arteterapeutické nahlédnutí na témata vnitřních archetypů - dítě, žena, muž, zvíře a bůh (2500,-)
 • nebo online kurz Vám na míru na základě Vašeho přání a vzájemné dohody... 

Nabízené kurzy arteterapie online (které lze ale udělat i "živě" pro jednotlivce i skupinu) zahrnují:

"Velká pětka sebepoznání"

5 lekcí. Arte práce s vnitřními archetypy, které označujeme jako:

 • vnitřní dítě - naše nejcitlivější a nejzranitelnější část, hravost, zvídavost, citlivost, ale také pocity hanby, studu, smutku, zranění, traumat.
 • vnitřní žena - naše jemnost, plynutí, ženskost, přirozenost, svůdnost, ale také manipulace, temnota,...
 • vnitřní muž - akceschopnost, rozhodnost, řízení, ale také kontrola, ego, ne-přítomnost,...
 • vnitřní zvíře - divokost, spontánnost, naše hranice, ale také agresivita,...
 • vnitřní bůh - pocity sounáležitosti, spojení s univerzem, napojení na "něco vyššího"

Každé z témat bude výtvarně zpracováno Vámi zvoleným způsobem, následovat bude reflexe a povídání nad vzniklým dílkem. Kurz zahnuje 5 lekcí - 5 konzultací nad Vaším výtvorem. V případě zájmu o hlubší práci lze kurz rozšířit o další konzultace a práci s případnými bloky u daných archetypů (zpoplatněno zvlášť dle domluvy).

"Ženské cykly"

4 lekce. Kurz vychází z konceptu Mirandy Gray - cyklické ženství (viz výborné knihy Cyklická žena nebo Rudý měsíc), arte práce spočívá v prozkoumání jednotlivých fází cykličnosti v sobě:

 • panna aneb dynamická fáze cyklu - energičnost, výkonnost, logika, "čistota", jasnost, nezávislost, čerpání energie...
 • matka aneb empatická fáze - společenskost, empatie, péče, mateřskost, soulad, vnitřní zář...
 • kouzelnice aneb kreativní fáze - kreativita, moudrost, intuice, obrácení dovnitř, vlastní potřeby, čarování...
 • baba aneb reflektivní fáze - hluboký klid, meditace, odpočinek, reflexe, vnitřní hlas, potřeba samoty, hluboká relaxace.

Kurz zahrnuje 4 lekce - 4 konzultace nad Vaším výtvorem. V případě zájmu lze kurz rozšířit o hlubší práci spojenými s jednotlivými fázemi, terapeutické ošetření jednotlivých archetypů.

"Setkání s duší"

8 lekcí. Kurz zaměřený na sebepoznání, rozvoj sebeuvědomění - témata jsou "tajná", jsou sdělována postupně s každou novou lekcí - princip překvapení a nečekanosti nás také mnohé učí... Zahrnují rozličná témata, práci se symboly a jejich významy.