Pomohu Vám na Vaší cestě k Sobě...

Nemetona - Posvátný háj je léčivý prostor otevřený péči, uvědomění, tvořivosti, lásce a (nejen) ženské energii. 

Je určen těm, kdo touží po nalezení své vlastní cesty, po poznání sebe sama, po empatické podpoře na cestě k vlastní síle a sobě... která místy vede různými zákoutími duše a života.

​Jmenuji se Markéta Vlčková a patronkou mé práce je keltská bohyně Nemetona. Její jméno znamená „posvátný háj", neboť ochraňovala dávná keltská obřadní místa, která se nacházela v posvátných há­jích. Nemetona bdí nad posvátnými místy, obzvláště nad těmi, která mají spojení s přírodou. Pomáhá nám také ctít svůj vnitřní posvátný prostor, s nímž když jsme ve spojení, mohou se dít zázraky, protože je léčivý.

Sama z vlastní zkušenosti vím, jak je důležité podporující a respektující prostředí, v němž člověk může bezpečně, pravdivě a jemně poznávat sebe sama. Proto vytvářím pomyslný „posvátný háj" - prostor, v němž se může rozvíjet naše pravé já, léčit se, poznávat a sílit.

Jsem terapeutka, dula a autorka panenek vnitřní síly. Využívám různé techniky práce, které volím individuálně. Konzultace provádím osobně, telefonicky či online formou (email, skype). Vycházím z celostního pohledu na člověka, přírodu, život... a hledám souvislosti, které nám pomáhají pochopit, vidět, vnímat. Uvědomuji si, jak moc důležité je být sám sebou, jak moc důležité je hledání vlastní cesty, vlastního života, hledání možností naší tvořivosti, radosti, lásky. Věřím v moudrost našeho těla a jeho schopnost přinášet nám poznání a uzdravení. Věřím v moudrost a sílu našeho Srdce, které nás vede a ukazuje naši Cestu.

Foto Markéta Vlčková, léto 2018

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.