Co obsahují arte kurzy?

06.08.2015 15:53

V rámci služeb arteterapie nabízím několik "kurzů" - sérii lekcí na různá témata. Kromě těch předpřipravených mohu také vytvořit arte cyklus přímo na míru na základě Vašeho přání a potřeb, vše probíhá na základě vzájemné domluvy. Nabízené kurzy arteterapie online (které lze ale udělat i "živě" pro jednotlivce i skupinu) zahrnují:

 

"Velká pětka sebepoznání"

5 lekcí. Arte práce s vnitřními archetypy, které označujeme jako:

  • vnitřní dítě - naše nejcitlivější a nejzranitelnější část, hravost, zvídavost, citlivost, ale také pocity hanby, studu, smutku, zranění, traumat.
  • vnitřní žena - naše jemnost, plynutí, ženskost, přirozenost, svůdnost, ale také manipulace, temnota,...
  • vnitřní muž - akceschopnost, rozhodnost, řízení, ale také kontrola, ego, ne-přítomnost,...
  • vnitřní zvíře - divokost, spontánnost, naše hranice, ale také agresivita,...
  • vnitřní bůh - pocity sounáležitosti, spojení s univerzem, napojení na "něco vyššího"

Každé z témat bude výtvarně zpracováno Vámi zvoleným způsobem, následovat bude reflexe a povídání nad vzniklým dílkem.

 

"Ženské cykly"

4 lekce. Kurz vychází z konceptu Mirandy Gray - cyklické ženství (viz výborné knihy Cyklická žena nebo Rudý měsíc), arte práce spočívá v prozkoumání jednotlivých fází cykličnosti v sobě:

  • panna aneb dynamická fáze cyklu - energičnost, výkonnost, logika, "čistota", jasnost, nezávislost,...
  • matka aneb empatická fáze - společenskost, empatie, péče, mateřskost, soulad,...
  • kouzelnice aneb kreativní fáze - kreativita, moudrost, intuice, obrácení dovnitř, vlastní potřeby,...
  • baba aneb reflektivní fáze - hluboký klid, meditace, odpočinek, reflexe, vnitřní hlas, potřeba samoty.

 

"Setkání s duší"

8 lekcí. Kurz zaměřený na sebepoznání, rozvoj sebeuvědomění - témata jsou "tajná", jsou sdělována postupně s každou novou lekcí - princip překvapení a nečekanosti nás také mnohé učí... Zahrnují rozličná témata, práci se symboly a jejich významy.